freetamilpdf புதிய திட்டம்

நமது fte திட்டத்தின் தொட,ச்சியாக  freetamilpdf.com இணையதளத்தில் தமிழ் pdf கோப்புகளை creative commons உரிமத்தில் ஆசிரியர்களிட்ம் அனுமதி பெற்று வெளியி உங்களது யோசணைகளை வழங்க வேண்டுகிறேன் இதன் நோக்கம் திருட்டு pdf களை சட்டபடியான கோப்புகளாக மாற்றுவது

Comments

Leave a Reply