புது மின்னூல் – இணைய தொழில்நுட்பங்கள் – ஒரு முன்னோட்டம்

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/internet-articles/Internet%20articles%20-%20Solvanam%20corrected-%20Tamil.html

ஆசிரியர் –

ரவி நடராஜன்
மின்னஞ்சல்: [email protected]

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக.


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “புது மின்னூல் – இணைய தொழில்நுட்பங்கள் – ஒரு முன்னோட்டம்”

  1. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @gurulenin thanks. @shrini added you as admin you can verify and publish the same.

Leave a Reply