புது மின்னூல் – இசை ஜீனியஸ் ராஜா

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/jenious-rajaa/geniusraja.htm

ரவி நடராஜன்

[email protected]

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

@sagotharan அட்டைப்படம் தருக
@sivamurugan மின்னூலாக்குக.

நன்றி


Posted

in

by

Tags:

Comments

8 responses to “புது மின்னூல் – இசை ஜீனியஸ் ராஜா”

 1. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  Will Start @shrini. Is title should be இசை ஜீனியஸ் ராஜா or இசை மேதை ராஜா would be apt. Is it possible to check with Ravi on the same

 2. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @shrini except cover page all is done. One more thing on பகுதி -12

  பாட்டுச் செல்லி… it should be பாட்டுச் சொல்லி… Check with Author on the same. if everything looks good means you can publish

 3. Shrini Avatar

  @sivamurugan நீங்களே ரவிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி கேளுங்கள்.
  உங்கள் நேரக்கார்ர் தான்.

 4. Shrini Avatar

  Shrini

  I saw the discussions on the dev site.

  1) Let’s stick to the word ஜீனியஸ் instead of மேதை, as my blog site is better knows as ‘geniusraja’ site.
  2) பாட்டுச் சொல்லி should be the correct spelling. Not sure, how I overlooked that.

  Thanks

  — Ravi

 5. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  அட்டைப்படம் – @sagotharan looks good. Thanks @shrini I can make the change then you can publish if all is ok 🙂

  1. sivamurugan Avatar
   sivamurugan

   @shrini changes are incorporated and if you feel good you can publish the same. @sagotharan thanks 🙂 cover images looks nice

   1. Jegadeeswaran Natarajan Avatar

    நன்றி நண்பரே. @sivamurugan

Leave a Reply