புது மின்னூல் – வலையில் விழுந்த வண்ணங்கள் சில – I

https://docs.google.com/document/d/1bGq2UCNh9pe8fIj0qOVdR9BB7DNM8iHRW8ApSlXxupk/edit?usp=sharing

இதில் கட்டுரை இணைப்புகள் உள்ளன.

@sagotharan அட்டைப்படம் தருக.

@sivamurugan மின்னூலாக்கம் செய்க.

நன்றி


Posted

in

by

Tags:

Comments

5 responses to “புது மின்னூல் – வலையில் விழுந்த வண்ணங்கள் சில – I”

 1. Jegadeeswaran Natarajan Avatar

  அட்டைப்படம் –

  https://drive.google.com/file/d/0B_qRrJXT9oMGdU9UUlR5bmU1SnM/edit?usp=sharing

  மூலம் –

  http://hdw.datawallpaper.com/abstract/color-twist-desktop-background-336073.jpg

  @sivamurugan, @shrini ஏதேனும் மாற்றங்கள் தேவைப்படின் குறிப்பிடுங்கள் நண்பர்களே.

 2. Priya K Avatar
  Priya K

  நான் மின்னூலாக்கம் செய்கிறேன் @sivamurugan

 3. Priya K Avatar
  Priya K

  இதில் உள்ள படங்களை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமா? @shrini

 4. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  Thanks @priyak

Leave a Reply