புது மின்னூல் – "ப்ளேட்பீடியாவின் – காமிக்ஸ் ஒரு அலசல்"

காமிக்ஸ் பற்றிய பதிவுகள்

https://docs.google.com/document/d/1BjimQi_qE7TpW3R2HpO9ZAXulhEkq4m07TiL6AQYIQU/edit?usp=sharing

ஆசிரியர் – கார்த்திக் சோமலிங்கா – http://www.bladepedia.com/
உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

@vasanth1717 அட்டைப்படம் தருக.

Comments

11 responses to “புது மின்னூல் – "ப்ளேட்பீடியாவின் – காமிக்ஸ் ஒரு அலசல்"”

 1. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @shrini started the same. some of the content have small video capture do you want to include the same? if means how as URL rendering? Ex: http://www.bladepedia.com/2014/05/Batman-Year-One-DC-Comics-Frank-Miller-David-Mazzucchelli-Book-Review.html this contain a video

  1. Shrini Avatar

   வீடியோவின் இணைப்பு மட்டும் தருக.

   நன்றி

   1. Shrini Avatar

    @sagotharan அட்டைப் படம் தருக.

 2. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @shrini – in progress hope will get completed either tomorrow or day after. Mean while need front page and Author information

 3. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @sagotharan not able to download the front page

  1. Jegadeeswaran Natarajan Avatar

   அப்படியா நண்பரே. இதனை முயன்று பாருங்கள்.

   https://www.flickr.com/photos/sagotharan2/14415393458/player/

   இணைப்பினை சொடுக்கி, படிமத்தின் மீது ரைட் கிளிக் செய்தால் Save Image As என்ற தொடுப்பு வரும் அதனைப் பயன்படுத்தி தரவிர்க்கம் செய்யுங்கள். நன்றி.

 4. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @sagotharan able to download and added the same.

  1. Jegadeeswaran Natarajan Avatar

   மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பரே.

   1. Shrini Avatar

    @sagotharan
    அட்டைப் படத்தில் “ப்ளேட்பீடியாவின் – காமிக்ஸ் ஒரு அலசல்” க்கு பதிலாக
    “ப்ளேட்பீடியாவின் – காமிஸ் ஒரு அலசல்” என்று உள்ளது.

    க் சேர்த்து அனுப்புக.

    நன்றி

    1. Jegadeeswaran Natarajan Avatar

     https://www.flickr.com/photos/sagotharan2/14625312755/player/

     தவறினை தற்போது சரி செய்துள்ளேன், மேலும் திருத்தங்கள் இருப்பின் கூறுங்கள். நன்றி.

Leave a Reply