குடிசை குறுநாவல்

திரு.ஏற்காடு இளங்கோ அவர்கள் தனது குடிசை குறுநாவலை இன்று மின்னஞ்சல் செய்துள்ளார். இந்த குடிசை குறுநாவல் வேர்ட் பார்மெட்டில் உள்ளது. லதா எழுத்துருவில் இல்லாமல் லட்சுமணன் எழுத்துருவில் அமைந்துள்ளது. @shrini மின்னூலாக்க உதவுங்கள். நன்றி.

குடிசை குறுநாவல் –
https://drive.google.com/file/d/0B_qRrJXT9oMGZ21RZFJ3QnFBWnc/edit?usp=sharing

எழுத்துருக்கள் –
https://drive.google.com/file/d/0B_qRrJXT9oMGY1BhQUhSSmIwemM/edit?usp=sharing