புது மின்னூல் – இனியவை நாற்பது

இந்த கோப்பில் உள்ள இணைப்புகளில் இருந்து மின்னூல் உருவாக்குக.
https://docs.google.com/document/d/1puUC4SERmc4z62GGjxRYqmJ8tlSiC62kbV2mDdc1OXA/edit?usp=sharing

நூல் பெயர் – இனியவை நாற்பது
ஆசிரியர் – தஞ்சை வெ.கோபாலன்

@vasanth1717 அட்டைப்படம் தருக


Posted

in

by

Tags:

Comments

5 responses to “புது மின்னூல் – இனியவை நாற்பது”

  1. Shrini Avatar

    @priyak இதை மின்னூலாக்க முடியுமா?

  2. Priya K Avatar
    Priya K

    ஆம் சீக்கிரம் முடித்துவிடுகிறேன்

Leave a Reply