எழுத்தாளர் விமலாதித்த மாமல்லன் அவர்கள் தன்னுடைய தளத்தில் 30 சிறுகதைகளை இலவசமாக பிடிஎஃப் ஆக வெளியிட்டிருக்கிறார் . இதை அவரின் அனுமதி பெற்று நம்முடைய தளத்தில் வெளியிட முயலுங்கள் @shrini http://www.maamallan.com/2014/01/pdf.html