நான் வாசித்த அளவில் யாழிசை லேகா அவர்களின் நூல் விமர்சனங்கள் நிறைவாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நூல் விமர்சனங்களை அவர் அனுமதியுடன் இலவச மின்னூலாக கொண்டு வர முயற்சிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் . சிறந்த நூல்களை தேடி வாசிக்க இந்த மின்னூல் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் திரு . சீனிவாசன் . அவரின் தளம் http://yalisai.blogspot.com/ அவரின் ட்விட்டர் இணைப்பு https://twitter.com/yalisaisl
@shrini

நன்றி