புது மின்னூல் – நான் பெண்தான் (மலேசிய சிறுகதைகள்)

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/naan-penthan/naan-penthan.html

நிர்மலா ராகவன் [email protected]

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக.


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “புது மின்னூல் – நான் பெண்தான் (மலேசிய சிறுகதைகள்)”

  1. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini started will add your email once book is ready for publishing

  2. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini – added you and Nithya as admin. please publish the same when you get time. http://nanumpenthan.pressbooks.com/wp-admin/admin.php?page=pressbooks

Leave a Reply