புது மின் நூல் உடலின் மொழி

உடலின் மொழி

ஆசிரியர்

ஹீலர் அ.உமர் பாரூக் M.Acu FRCH

உரிமை

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் – இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-

Author correspondence & Acqusition of creations

அன்வர்

[email protected]


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “புது மின் நூல் உடலின் மொழி”

  1. gnuanwar Avatar

    சீனி மின்நூல் ஆக்கம் முடிந்தது நித்யாவை தளத்தில் சேர்த்துள்ளேன் வெளிடவும்

Leave a Reply