பேஜ் மேக்கர் டாக்குமென்டை மின்னூலாக்க உதவி தேவை

வணக்கம்,

திரு ஏற்காடு இளங்கோ என்பவரின் இரு நூல்கள் பேஜ் மேக்கர் டாக்குமென்ட் (PMD) வடிவில் இருக்கின்றன. இவற்றினை மின்னூலாக மாற்றக் கூடிய சாத்தியங்கள் உள்ளதா?. அவருடைய நூல்கள் பதிப்பகத்திற்கு செல்லும் முன்பே இணையத்தில் மின்னூலாக கிடைக்க வேண்டுமென ஆசைப்படுகிறார்.

பதிப்பகங்கள் நூல்களின் உரிமையை தங்களுடையது என்று அச்சிட்டுக் கொள்கின்றன என்பதால், இணையத்தில் மின்னூலாக கிடைக்கச் செய்து பின்பு அதனைக் குறிப்பிட்டு பதிப்பகங்களுக்குக் கொடுக்க சம்மதித்துள்ளார்.

https://drive.google.com/file/d/0B_qRrJXT9oMGZWstel9UR29oVUk/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_qRrJXT9oMGT1ZVOWFpODVqTTA/edit?usp=sharing

இவ்விரு நூல்களையும் மின்னூலாக்கம் செய்ய இயலுமா என சோதித்துக் கூறுங்கள். நன்றி.

@ravidreams @shrini @sivamurugan