புது மின் நூல் மருத்துவத்தின் அரசியல்

மருத்துவத்தின் அரசியல்

ஆசிரியர்

ஹீலர் அ.உமர் பாரூக்

உரிமை

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் – இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-

Author correspondence & Acqusition of creations

அன்வர்

[email protected]

NC-ND)


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “புது மின் நூல் மருத்துவத்தின் அரசியல்”

  1. இரவி Avatar
    இரவி

    இந்நூலை வெளியிடும் முன் இந்நூலில் உள்ள மருத்துவக் கூற்றுகளின் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஆசிரியரிடம் இருந்து முறையான பதில்கள் இல்லாமல் நூலை வெளியிட வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

Leave a Reply