புது மின்னூல் நோயின்றி வாழ 4 வழிகள்

நோயின்றி 4 வழிகள்

ஆசிரியர்

அக்குஹீலர் அ.உமர் பாரூக்

உரிமை

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் – இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-NC-ND)

Author correspondence & Acqusition of creations

அன்வர்

[email protected]


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “புது மின்னூல் நோயின்றி வாழ 4 வழிகள்”

  1. இரவி Avatar
    இரவி

    இந்நூலை வெளியிடும் முன் இந்நூலில் உள்ள மருத்துவக் கூற்றுகளின் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஆசிரியரிடம் இருந்து முறையான பதில்கள் இல்லாமல் நூலை வெளியிட வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

Leave a Reply