நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த dev தளத்திலும் நூல்களை வெளியிடும் முதன்மைத் தளத்திலும் என்னென்ன நுட்ப வசதிகள் வேண்டும் என்பதை இந்த இழையில் தெரிவியுங்கள். பொருத்தமான ஆலோசனைகளை இயன்ற வரை நிறைவேற்றுவோம். என்னுடைய கவனத்துக்குக் கொண்டு வர @ravidreams என்று இடுங்கள். நன்றி.