புது மின்னூல் – சரித்திரம் காட்டும் புகைப்படங்கள்

ஏற்காடு இளங்கோ

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/history-in-pictures/Saritharam%20Kaddum%20Pugaipadangal-clean.html

ஒருங்குறி மாற்றம் – மு.சிவலிங்கம் – [email protected]

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்சு. எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “புது மின்னூல் – சரித்திரம் காட்டும் புகைப்படங்கள்”

Leave a Reply