புது மின்னூல் – தில்லை ரகசியம் – நாவல்

http://chitraselvam.pressbooks.com/

ஆசிரியரே இங்கு ஒட்டிவிட்டார்

ஆசிரியர் – திலகம்

அட்டைப்படம் – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Sri_Ramanatha_swamy_Temple_Carridor.jpg

இதை பின்புலமாகவும், நடராசர் படத்தை முன்புலமாகவும் வைத்து அட்டைப்படம் தருக
உம் – http://img.astroawani.com/2014-05/71400839431_freesize.jpg

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்சு. எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “புது மின்னூல் – தில்லை ரகசியம் – நாவல்”

  1. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini add me as admin we can publish the same

Leave a Reply