புது மின்னூல் – காணாமல் போன நண்பர்கள்

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/missing-friends/missing-friends-clean.html

அட்டைப்படம் தருக.

அதீதம் இணைய இதழில் வெளிவந்த தொடர்.

ஆசிரியர் – தருமி

[email protected]

உரிமை – Creative Commons Attribution-ShareAlike

அட்டைப்படம் தருக.
மின்னூலாக்குக.


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “புது மின்னூல் – காணாமல் போன நண்பர்கள்”

  1. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini added you and nithya as administrator once cover image is available you can publish the same

  2. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini & @manoj-penworks book has been published.

Leave a Reply