புது மின்னூல் – பனிமனிதன் ஓட்சி

ஏற்காடு இளங்கோ.

நூல் – http://freetamilebooks.com/htmlbooks/otzi/OTZI-clean.html

அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக,

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “புது மின்னூல் – பனிமனிதன் ஓட்சி”

  1. guruleninn Avatar
    guruleninn

    அட்டைப்படம்

    http://postimg.org/image/ujnb7vhy9/

Leave a Reply