புது மின்நூல் மகிழ்ச்சிக்கும் வெற்றிக்குமான அடிதளம்

புது மின்நூல் மகிழ்ச்சிக்கும் வெற்றிக்குமான அடிதளம்

அட்டை படம் தரவும்

ஆசிரியர் அருணாச்சலம்

உரிமை ;

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் – இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-NC-ND)

மூலங்கள் பெற்றது GNU அன்வர்


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “புது மின்நூல் மகிழ்ச்சிக்கும் வெற்றிக்குமான அடிதளம்”

  1. gnuanwar Avatar

    சிவமுருகன் நூலை வெளியிடவும் தாங்களை admin ஆக சேர்த்துவிட்டேன் http://arunbook.pressbooks.com/

Leave a Reply