புது மின்னூல் – நம்ப முடியாத அதிசயங்கள்

நம்ப முடியாத அதிசயங்கள்

அரவிந்த்

http://aravindsham.pressbooks.com/
ஆசிரியரே இங்கு ஒட்டி விட்டார்.

உரிமம் : Creative Commons Attribution 4.0 International License.

நூல் : https://ramanans.wordpress.com/ என்ற தளத்தில் உள்ள கட்டுரைகளின் தேர்ந்நெடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு

அட்டைப்படம் தருக.


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “புது மின்னூல் – நம்ப முடியாத அதிசயங்கள்”

  1. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    need permission to publish the same @shrini

Leave a Reply