புது மின்நூல் மச்சமுனி

மச்ச முனி தன் வலைபூவை மின் நூல் ஆக்க இசைவு தந்துள்ளார் அவரின் வலைபூ http://www.machamuni.com/?page_id=24

உரிமை

6. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் – இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-NC-ND)

 

நண்பர்களே உங்கள் விருப்பம் போல் ஏதாவது ஓரு தலைப்பில் தொகுக்கலாம்

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply