புது மின் நூல் மனிதன் மனம்,உடல்,சூழ்நிலையின் தலைவன்

எழுத்தாளர் jamesallen-ன் man: king of mind,body and circumstence” எ ன்ற நூலை

திரு அருணாச்சலம் அவர்கள் தமிழில் எழுதி உள்ளார்

மனிதன் : மனம் உடல்,சூழ்நிலையின் தலைவன்

இந்த நூலுக்கு அட்டை படம் தரவும்

உரிமை

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் – இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-NC-ND)


Posted

in

by

Tags:

Comments

6 responses to “புது மின் நூல் மனிதன் மனம்,உடல்,சூழ்நிலையின் தலைவன்”

  1. gnuanwar Avatar

   நன்றி மனோஜ்

 1. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  where is the source content for the same

 2. gnuanwar Avatar

  தட்டச்சு நடை பெறுகிறது

 3. gnuanwar Avatar

  ஆசிரியரின் பெயர் s.அருணாச்சலம் என்று திருத்தவும் மேலும் ஆசிரியர் வேறு படம் வேண்டும் என்று சொல்கிறார்

 4. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @gnuanwar for change of picture author has anything on mind, if he could express the same will help @manoj-penworks to create accordingly.

Leave a Reply