புது மின் நூல் புகைப் பிடிப்பதை விட்டுவிடுவது சாத்தியமே!,10 / +2 பிறகு நீங்கள் என்ன படிக்க வேண்டும்?

10 / +2 பிறகு நீங்கள் என்ன படிக்க வேண்டும்?

ஆசிரியர்

இராம. கார்த்திக் லெட்சுமணன்

ஸ்ரீவித்யா சுதர்சன்,

உளவியல் மற்றும் கல்வி ஆலோசகர்கள்

********************************************************************

புகைப் பிடிப்பதை விட்டுவிடுவது சாத்தியமே!

ஆசிரியர்

இராம. கார்த்திக் லெட்சுமணன்

உளவியல் ஆலோசகர்

GNUஅன்வர்

உரிமை

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் – இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-NC-ND)

இரண்டு புத்தங்களுக்கும் அட்டை படம் தரவும்