புது மின்னூல் – வா.மு.கோமுவின் புத்தகங்கள் பற்றி நண்பர்கள்

நூலும் படங்களும் – https://drive.google.com/folderview?id=0B8GmAYG_dAynfk5KWUpRLUlqTHB3SWlTdUl4QXJwWHVIbEtxSzgzTGdqc0ctM0NuUjdhVWs&usp=sharing&tid=0B8GmAYG_dAynVWxSbXE3V2V3eDg

தொகுப்பு : வா.மு.கோமு

மின்னஞ்சல் – [email protected]

உரிமை Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derives 3.0 Un ported License

மின்னூலாக்குக.
அட்டைப்படம் தருக.


Posted

in

by

Tags:

Comments

4 responses to “புது மின்னூல் – வா.மு.கோமுவின் புத்தகங்கள் பற்றி நண்பர்கள்”

 1. Shrini Avatar

  நகலெடுக்க வசதியாக html கோப்பு இங்கே
  http://freetamilebooks.com/htmlbooks/reviews-on-vamu-komu-books/reviews-on-vamu-komu-books.html

 2. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @shirini I will publish the book today

 3. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  Book has been published @shrini and @manoj-penworks

Leave a Reply