புது மின்னூல் – இன்னும் தணியவில்லை சுதந்திர தாகம்

http://kavirimainthan.pressbooks.com

ஆசிரியர் – காவிரி மைந்தன்
[email protected]

மின்னூலாக்கம் – காவிரி மைந்தன்

@sivamurugan உங்களை தளத்தில் சேர்த்துவிட்டோம்.

அட்டைப்படம் தருக.
அந்தமான் சிறை பின்ண்ணியில் இருந்தால் நலம்.
ஆசிரியர் ஒரு படம் இட்டுள்ளார்.
அதை மேம்படுத்தினால் கூடப் போதும்.


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “புது மின்னூல் – இன்னும் தணியவில்லை சுதந்திர தாகம்”

Leave a Reply