புது மின்னூல் – சமூக அறிஞர்களின் வாசகங்கள்

http://freetamilebooks.com/htmlbooks/social-scientists/Social-scientists.html

ஏற்காடு இளங்கோ

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “புது மின்னூல் – சமூக அறிஞர்களின் வாசகங்கள்”

  1. Shrini Avatar

   http://socialexperts.pressbooks.com

   மின்னூலாக்கம் செய்து விட்டேன்.

   சிவமுருகன் அவர்களை தளத்தில் சேர்த்து விட்டேன்.

   ஏற்றுமதி செய்து வெளியிடலாம்.

   1. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini book has been published and it is available in CC permit

Leave a Reply