உடல் ஒருபோதும் தவறு செய்வதில்லை..!

மேற் கண்ட தலைப்பில் மின்நூல் உருவாக்கவும், இந்த தலைப்புக்கு அட்டை படம் தரவும்

உடல் ஒருபோதும் தவறு செய்வதில்லை..!

 

  1. உண்மையில் நோய் என்றால் என்ன…?

http://goo.gl/M8BPk7

 

  1. வலிகள் என்றால் என்ன, அவை ஏன் ஏற்படுகின்றன…?

http://goo.gl/izXxP1

 

  1. விஷம் குடித்த சிறுவனின் உடலில் நடந்தது என்ன..?

http://goo.gl/WV291K

 

  1. பேராற்றலின் துணையுடன் வீட்டில் இனிமையான சுகப்பிரசவம்..!

http://goo.gl/tQDeHN

 

  1. குட்டி தேவதை இயற்கை முறையில் வீட்டில் சுபஜனனம்..

http://goo.gl/ZL6WZq

 

  1. பெண்களே எச்சரிக்கை..! உங்கள் கர்ப்பப்பை கருவருக்கப் பட்டுக்கொண்டிருகிறது…!

http://goo.gl/dU4YIF

 

  1. தடுப்பூசிகள் மூளைச் சிதைவை ஏற்படுத்தும்..! பல வருடங்களாக மறைக்கப்பட்ட பித்தலாட்டம் அம்பலம்..!

http://goo.gl/MDBj8T

 

  1. தடுப்பூசிகள் மற்றும் சொட்டு மருந்துகளால் இறந்த மற்றும் நிரந்தரமாகப் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்த கட்டுரை சமர்ப்பணம்..!
    http://goo.gl/rVRI7t

ஆசிரியர்

அக்குஹீலர்.ர.கார்த்திகேயன்

உரிமை Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுதல் இலாபநோக்கமற்ற, வழிப்பொருளற்ற (CC-BY-NC-ND)

மூலங்களை பெற்றதுGNUஅன்வர்