நமது திட்டத்துக்கு வியாபார அட்டை தேவை

நமது திட்டதுக்கு நமது திட்டத்துக்கு வியாபார அட்டை தேவை அதன் வடிவமைப்பு

 • background creative commons எழுத்தை குறிப்பது போல cc மற்றும் நமது திட்டத்தின் logo இரண்டும் பக்கத்தில் இருப்பது போல  வேண்டும்
 • பங்களிப்பாளரின் blog email id social contact வேண்டும்
 • மேலும் யோசனைகளை  அனைவரும் தெறுவிக்கவும்

Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “நமது திட்டத்துக்கு வியாபார அட்டை தேவை”

 1. Shrini Avatar

  @manoj-penworks உதவுக.

  1. Shrini Avatar

   முகவரி அட்டை நினைவூட்டல்

 2. True Religion Outlet

  True Religion Jeans! All the Sales, All in One Place.

Leave a Reply