காதலா கடமையா மின் நூல் உடன் வெளியிடவும்

காதலா? கடமையா? மின் நூல் உடன் வெளியிடவும்


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “காதலா கடமையா மின் நூல் உடன் வெளியிடவும்”

  1. Jegadeeswaran Natarajan Avatar

    ஒரு நூலினைப் பற்றி முன்பே திரி ஆரமிக்கப்பட்டிருப்பின், தாங்கள் அத்திரியிலேயே Replay என்பதை சொடுக்கி எழுதலாம். தனித்தனியான இடுகைத் திரிகள், தொடர்பற்றவையாக இருக்கிறது. உதாரணமாக காதலா? கடமையா? மின் நூல் உருவாக்கவும் என்ற இட்ட இடுகையிலேயே மேலுள்ள தகவலை இணைத்து விடலாம். நன்றி.

  2. gnuanwar Avatar

    தகவலுக்கு நன்றி

Leave a Reply