காதலா கடமையா மின் நூல் உருவாக்கவும் இணைப்பு http www…

காதலா? கடமையா? மின் நூல் உருவாக்கவும்
இணைப்பு http://www.tamilheritage.org/old/text/etext/sidi/sidistor.html
ஊரிமம் CC BY ND
ஆசிரியர் குறிப்பு http://www.tamilheritage.org/old/text/etext/sidi/pnotes.html இந்த இணைப்பில் உள்ளவற்றை சேர்கவும். இதே இணைப்பில் ஆசிரியரின் படம் சேர்த்து அட்டை படம் தந்தால் நாளை மகளிர் தினத்தில் இந்த நூலை வெளியிடலாம். நன்றி


Posted

in

by

Tags:

Comments

4 responses to “காதலா கடமையா மின் நூல் உருவாக்கவும் இணைப்பு http www…”

  1. Shrini Avatar

    2003 ல் இந்த நூல் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையால் மின்னூலாக்கப் பட்டு இங்கு http://www.tamilheritage.org/old/text/etext/sidi/sidistor.html வெளியிடப் பட்டது.

    இந்த செய்தியையும் ஆசிரியர் குறிப்பு http://www.tamilheritage.org/old/text/etext/sidi/pnotes.html ஐயும் சேர்க்கவும்.

  2. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    Thanks @shrini

Leave a Reply