புது மின்னூல் – தமிழ் மின்னிதழ் – பொங்கல் – 2015 இதழ்

நூல் – http://freetamilebooks.com/htmlbooks/tamil-magazine/issue01/TamizMagazine_Issue01.html

அட்டைப் படம் – http://freetamilebooks.com/htmlbooks/tamil-magazine/issue01/TamizMagazine_Issue01_html_8670e99.jpg

அட்டை ஓவியம் – பிரசன்ன குமார்

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ஆசிரியர் – தமிழ் மின்னிதழ் குழு

இதழ் ஆசிரியர் சி. சரவணகார்த்திகேயன்
[email protected]

நூல் – attached (http://tamizmagazine.blogspot.in/2015/01/blog-post.html)

A4 PDF – http://freetamilebooks.com/htmlbooks/tamil-magazine/issue01/TamizMagazine_Issue01.pdf

மின்னூலாக்குக


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “புது மின்னூல் – தமிழ் மின்னிதழ் – பொங்கல் – 2015 இதழ்”

Leave a Reply