புது மின்னூல் – நூல் சூழ் உலகு – கட்டுரைகள்

நூல் , அட்டைப் படம் – https://drive.google.com/folderview?id=0B8GmAYG_dAynMklWcnk3alhuSWM&usp=sharing&tid=0B8GmAYG_dAynVWxSbXE3V2V3eDg

தலைப்பு: நூல்சூழ்உலகு
வகை : கட்டுரைகள்
ஆசிரியர்கள்: பியர்சன் கயே, ஆலன் வான்கா
தொகுப்பு : சார்லி ட்ராம்ப், ரோஸலின் கெல்லி
ஆக்கத்தலைமை: அய்லய்யா, மண்டேஸ்வாமி
தட்டச்சுப்பணி: பூங்கோதை, அய்யாவு ராமன்
மின்னூல் பதிப்புரிமை: தி ஆரா பிரஸ், இந்தியா.
அட்டை வடிவமைப்பு: தி இன்னோவேஷன் பொட்டிக், இந்தியா.
வெளியீட்டு அனுசரணையாளர்: Komalimedai.blogspot.in
மின்னஞ்சல்: [email protected]
கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உலகளாவிய உரிமம் 4.0 ன் கீழ் வெளியிடப்படுகிற இந்நூலை எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி அனைவரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

மின்னூலாக்குக.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “புது மின்னூல் – நூல் சூழ் உலகு – கட்டுரைகள்”

Leave a Reply