புது மின்னூல் – அவனும் ஓர் உயில் – குறுநாவல்

நூல் இங்கு உள்ளது.
https://drive.google.com/folderview?id=0B8GmAYG_dAynTGdUaS1UbFhUcWc&usp=sharing&tid=0B8GmAYG_dAynVWxSbXE3V2V3eDg

நிர்மலா ராகவன்
[email protected]

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


Posted

in

by

Tags:

Comments

4 responses to “புது மின்னூல் – அவனும் ஓர் உயில் – குறுநாவல்”

 1. Shrini Avatar

  @manoj-penworks அட்டைப் படம் தருக.

  @jayendran மின்னூலாக்குக .

 2. Jayendran Avatar
  Jayendran

  @shrini மின்னூலாக்கம் முடிந்துவிட்டது.

  இங்கே புத்தகம் உள்ளது.

  https://drive.google.com/folderview?id=0B7vZ4-54N6OGTXBSUGdDN09Nd28&usp=sharing

  XHTML இல் மாற்றங்கள் செய்துவிட்டேன் PDF ஆகா மட்டும் உருவாக்கம் செய்துவிடுங்கள் .

  நன்றி,
  ஜெயேந்திரன்

 3. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @shrini & @jayendran book is published can you please share the public view of URL (press book url will be helpful thanks

Leave a Reply