புது மின்னூல் – வெள்ளிக்கிழமை விரதக் கதை

PDF கோப்பு இங்கு உள்ளது – https://drive.google.com/folderview?id=0B8GmAYG_dAynSmpUc2trSFhyUW8&usp=sharing&tid=0B8GmAYG_dAynVWxSbXE3V2V3eDg

தொகுப்பாசிரியர் : மீ. பழனியப்பன்
[email protected]

@gurulenin மின்னூலாக்குக


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “புது மின்னூல் – வெள்ளிக்கிழமை விரதக் கதை”

  1. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini & @jayendran if none started working on this I can make it. Please do confirm

Leave a Reply