புது மின்னூல் – தெருவிளக்கு

நூல் வகை: மொழிபெயர்ப்பு கட்டுரைகள்

தொகுப்பாசிரியர்கள்: வின்சென்ட் காபோ, ஜோ ஃபாக்ஸ்

ஆக்கத்தலைமை: அன்பரசு சண்முகம்

தொகுப்பில் உதவி: ப்ரான்சிஸ் கார்த்திக், ஷான் .ஜே

தட்டச்சுப்பணி: ஷாம்பவி, பியர்சன் கயே

வெளியீட்டு அனுசரணை: Komalimedai.blogspot.in

மின்னஞ்சல்: Sjarasukarthick@rediffmail.com

நூல் – https://drive.google.com/folderview?id=0B8GmAYG_dAynS1pLeXllUHRKaDQ&usp=sharing&tid=0B8GmAYG_dAynVWxSbXE3V2V3eDg

@jayendran மின்னூலாக்குக.