புது மின்னூல் – தேதியிடா குறிப்புகள்

https://drive.google.com/folderview?id=0B8GmAYG_dAynR3pWOWppdVZqMDQ&usp=sharing&tid=0B8GmAYG_dAynVWxSbXE3V2V3eDg

நூலும் அட்டைப் படமும் இங்கு உள்ளன.

மின்னூலாக்கம் செய்க.

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Posted

in

by

Tags:

Comments

8 responses to “புது மின்னூல் – தேதியிடா குறிப்புகள்”

 1. Shrini Avatar

  @gnuanwar இதை மின்னூலாக்கம் செய்ய வேண்டுகிறேன்.

 2. Shrini Avatar

  @jayendran இதை மின்னூலாக்கம் செய்ய வேண்டுகிறேன்.

  1. Shrini Avatar

   @jayendran இதை மின்னூலாக்கம் செய்து விட்டோமா?

 3. Jayendran Avatar
  Jayendran

  @shrini மினூலாக்கம் துடன்கிவிட்டேன் நண்பரே.

  நன்றி
  ஜெயேந்திரன்

 4. Jayendran Avatar
  Jayendran

  @shrini மின்னூலாக்கம் முடிந்துவிட்டது.

  இங்கே புத்தகம் உள்ளது.

  https://drive.google.com/open?id=0B7vZ4-54N6OGfm1ZM2RNT2FTNExlTTcyeC1KRmhiTU1ocUVJRGtCSE5rbnpyTHo1T2ZQYVE&authuser=0

  XHTML இல் மாற்றங்கள் செய்துவிட்டேன் PDF ஆகா மட்டும் உருவாக்கம் செய்துவிடுங்கள் .

  நன்றி,
  ஜெயேந்திரன்

 5. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  Is this is done @shrini / @jayendran புது மின்னூல் – தேதியிடா குறிப்புகள் I am not able to access the google drive

 6. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @shrini started on this. published the site on html. will release by this weekend

 7. sivamurugan Avatar
  sivamurugan

  @shrini book is published

Leave a Reply