புது மின்னூல் – உலகில் கொண்டாடப்படும் சிறப்பு தினங்கள்

ஆசிரியர் –

ஏற்காடு இளங்கோ
மின்னஞ்சல்: [email protected]

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ஒருங்குறி மாற்றம் – மு.சிவலிங்கம் [email protected]

அட்டைப்படம் தருக.

மின்னூலாக்குக.
http://freetamilebooks.com/htmlbooks/world-importaant-days/Ulakil%20Mukkiya%20Thinanga%20%28UNI%29l.html


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “புது மின்னூல் – உலகில் கொண்டாடப்படும் சிறப்பு தினங்கள்”

  1. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini started on this book

  2. sivamurugan Avatar
    sivamurugan

    @shrini added you as admin. COntent is ready if it is ok you can publish the same.

Leave a Reply