நம் திட்டத்தை பற்றி சில பேச்சுகள்

நமது திட்டத்தை பேச சில எழுத்தாளர்கள்/பதிப்பாளரை சந்திக்கும் போது ஏன் இந்த திட்டத்தில் பங்களிப்பு செய்கிறாய் நான் சொல்வேன் இது community project என்று சொல்வேன் அதற்க்கு .com என்று இணையதளம் வைத்து கொண்டு என்ன   comunity project அதற்க்கு சினி வாசன் .com commercial அல்ல community என்று மாற்றினார் சினிவாசனுக்கு நன்றி.

நான் எதிர் கொள்ளும் கேள்விகள்

  • இந்த திட்டத்துக்கு எங்களது நூல்களை கொடுத்தால் என் அச்சு நூல்கள் விற்க்காது (இது நேற்று புத்தகம் வெளியிட்ட எழத்தாளரும் அடக்கம்)
  • நீ ஏன் இந்த திட்டத்தில் லாபம் இல்லாமல் உழைக்கிறாய்

இதற்க்கு என் மனதில் ஒடும் பதில்

  • ஆற்றில் விழுந்தவனை காப்பாற்ற வேடிக்கை பார்க்கும் நூறு பேரில் ஒருவன் மட்டுமே காப்பாற்றுவான் இந்த இதுவரை யாரிடமும் சொன்னதில்லை  சொன்னால் எழுதாளர்கள்/பதிப்பாளர்கள் மேற்கொண்டு பேச மாட்டார்கள்

தொடரும்