நம் திட்டத்தின் அனைத்து பங்களிப்பாளர்களுக்கும் ஒரு வேண்டடுகோள் நம் திட்டத்தின் அடத்த கட்டமாக print on demand என்ற திட்டத்தை இதில் சேரக்க நினைக்கிறேன் அதிபற்றிய நல்ல கருத்துக்கள் மற்றும் பதிய யோசனைக்ளை அறிய முயல்கிறேன் உங்களின் மேலான கருத்தக்களை இங்கு பகிறவும்.